Als mensen kunnen we op verschillende momenten aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde schade die is geleden door derden. Dat is vervelend omwille van verschillende redenen. Aansprakelijk worden gesteld voor iets negatiefs dat is gebeurd zorgt er namelijk voor dat je met een vervelend gevoel wordt opgezadeld. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk in de praktijk veelal ook zo dat dit aanzienlijke financiële gevolgen kan hebben. Lang niet iedereen houdt hier rekening mee terwijl dit toch erg belangrijk is. Gelukkig is het mogelijk om er in de praktijk voor te kiezen om een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken af te sluiten. Een dergelijke verzekering afsluiten zorgt er immers voor dat je op een efficiënte en tevens ook betaalbare manier kan worden gevrijwaard van de financiële gevolgen die je aansprakelijkheid met zich meebrengt. Wil je hier graag meer over te weten komen? Lees dan vooral snel verder en je zal alles ontdekken over de aansprakelijkheidsverzekering!

Is de aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

De informatie uit de inleiding van deze pagina heeft reeds duidelijk gemaakt dat het aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering enkele niet onaanzienlijke risico’s kan dekken. Een vraag die zeer vaak wordt gesteld door potentiële verzekeringnemers heeft te maken met het feit of dit type van verzekering wettelijk verplicht is of niet. Op moment van schrijven geldt in Nederland geen wettelijke verplichting voor het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering.

Ondanks het ontbreken van een dergelijke wettelijke verplichting is het wel absoluut zo dat het ongelofelijk interessant kan zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De schadegevallen die op die manier kunnen worden gedekt gaan in de praktijk immers steevast gepaard met zeer aanzienlijke kosten. Deze kosten wil je bij voorkeur uiteraard niet zelf betalen. Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering zorg je voor een uitstekende bescherming van je financiële situatie. Dit zowel tegenwoordig als in de toekomst.

Welke schade dekt een aansprakelijkheidsverzekering?

Indien je de keuze maakt om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten zal je kunnen vaststellen dat deze verschillende vormen van schade zal dekken. Het gaat hierbij wel steeds om schade die wordt aangericht ten opzichte van derden. Dit kan gaan om materiële schade, maar ook om lichamelijke schade. Het gaat hierbij zeker ook om schadegevallen waar jij zelf als persoon eigenlijk niets aan kan doen. Valt er bijvoorbeeld op een zeker ogenblik een dakpan van het dak waardoor er lichamelijke of materiële schade ontstaat aan derden? Dan zal de aansprakelijkheidsverzekering daarin tussenkomst verlenen. Op deze manier wordt je gevrijwaard van de zeer aanzienlijke financiële gevolgen die zo’n situatie met zich mee kan brengen. Ook andere gezinsleden kunnen overigens worden gedekt door de verzekering.

Bovenstaande betekent dat niet alleen jij als verzekeringnemer bent gedekt voor veroorzaakte schade die onder jouw aansprakelijkheid valt. Dit geldt ook voor de andere leden die deel uitmaken van het gezin. Je dient er wel rekening mee te houden dat al deze verschillende personen in de verzekering opgenomen dienen te worden. Ben je verder ook eigenaar van één of meerdere huisdieren? Dan is het ook altijd wenselijk om ook deze op te laten nemen in je verzekering. Ook de schade die door je viervoeter wordt aangericht kan op die manier worden gedekt door deze handige en eigenlijk zelfs vereiste verzekering.

Hoeveel kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Hoe interessant deze verzekering ook mag zijn, veel mensen stellen zich voor het afsluiten ervan natuurlijk ook de vraag welke kosten eraan verbonden zijn. Wat dit betreft moet er rekening worden gehouden met best een aantal verschillende zaken. De premie die voor de aansprakelijkheidsverzekering dient te worden betaald wordt dan ook gebaseerd op:

  1. De leeftijd van de verzekeringnemer(s);
  2. De locatie waar de verzekeringnemer zich bevindt;
  3. Het feit of ook gezinsleden moeten worden gedekt of niet;

De kosten voor een verzekering die je aansprakelijkheid indekt kunnen in de praktijk dan ook niet onaanzienlijke verschillen vertonen. Omwille van deze reden kan het wenselijk zijn om hiervoor eerst even te rade te gaan bij je vaste verzekeraar. De kans is namelijk bestaande dat hij dit type van verzekering kan laten opnemen in je bundel met huisverzekeringen. Deze bundel omvat dan doorgaans de volgende verzekeringen:

  1. Opstalverzekering;
  2. Inboedelverzekering;
  3. Aansprakelijkheidsverzekering;

Door al deze verschillende verzekeringen af te sluiten in één enkele bundel kan je eigenlijk aanspraak maken op twee verschillende voordelen. Allereerst beschik je bij een schadegeval nog maar over één enkel aanspreekpunt. Daarnaast is het eveneens zo dat je zomaar aanspraak kan maken op een bepaalde kwantumkorting. Het vergelijken van aansprakelijkheidsverzekeringen is zeker interessant, maar zie daarbij in de praktijk ook zeker en vast en je vaste verzekeraar niet over het hoofd.

Tips voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering

Wil jij jezelf ook graag kunnen verzekeren tegen de meeste vormen van schade die kunnen ontstaan ten opzichte van derden? Dan is het afsluiten van één van de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen op de markt zeker en vast het overwegen waard. In tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden is het ook zeker en vast niet zo dat deze verzekering onbetaalbaar is. Je kan er bij dit type van verzekering zelfs voor kiezen om de premie niet jaarlijks, maar gewoon maandelijks te betalen. Wanneer je de verzekering dan laat opnemen in een bundel met bijvoorbeeld ook de inboedel- en opstalverzekeringen zal je kunnen vaststellen dat de periodieke kosten erg laag gehouden kunnen worden.

Zeer interessant om rekening mee te houden is ook dat een aansprakelijkheidsverzekering niet alleen maar de schade verzekeren die jezelf als verzekeringnemer hebt veroorzaakt aan derden. Ook onverwachte schade van je woning aan derden of bijvoorbeeld door toedoen van één van je gezinsleden kan worden gedekt. In eerste instantie zijn er heel wat mensen die denken dat er hen toch geen dergelijke schadegevallen zullen overkomen. In de praktijk is die kans nochtans zeer zeker wel aanwezig. Zorg er dus voor dat jouw financiële situatie hier niet door wordt getroffen en laat je gepast verzekeren. Je zal kunnen vaststellen dat je hierdoor in de praktijk ook heel wat geruster zal slapen. Hoe dan ook, het afsluiten van één van de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen op de markt is dus zeker en vast een aanrader.